ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Tí, ktorí vlastnia bazén, alebo to ešte len zvažujú, vedia, že celá údržba sa točí okolo správneho pH, chlórovania vody či správneho načasovania dezinfekcie. Čo to ale vlastne to pH v skutočnosti je ? Poznáte taktiež rozdiely medzi chlórovou a bezchlórovou dezinfekciou? Máte tvrdú či mäkkú vodu? A ako to vlastne zistiť? Ak v tom nemáte celkom jasno, sme tu pre vás, aby sme vám to jednoducho a rýchlo vysvetlili. Potom vášmu bazénu už nič nebráni v tom, aby nielen krásne vyzeral, ale hlavne vám dožičil zdravý oddych.

Čo je to pH?

Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov vyjadrujeme hodnotou pH. PH sa pohybuje v rozmedzí 1-14 pričom pH = 7 má roztok, ktorý je neutrálny. Hodnoty nižšie než 7 charakterizujú zvyšujúcu sa kyslosť a hodnoty vyššie ako 7 naopak zásaditosť. Ideálna hodnota pH je okolo 7,2. Meranie pH je veľmi dôležité. Použiť môžete napríklad tabletkový tester, kvapalný tester či testovacie prúžky

V prípade, ak je vo vode pH vysoké (zásadité), vznikajú vápenaté usadeniny, zákaly vody, znižuje účinnosť chlóru ale aj dráždi oči.
Naopak, ak je pH nízke (kyslé), spôsobuje koróziu kovových častí bazéna, vymývanie škár obkladov bazénu, dráždenie očí a kože a taktiež zvýšenú spotrebu chlóru.

Odporúčame vykonávať meranie pH za pomoci testera minimálne 1 × týždenne. Hodnoty pH kolísajú v súvislosti od faktorov ako je napríklad počasie, znečistenie vody či časté kúpanie vo vode.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Čo je to tvrdosť vody?

Tvrdosť vody je najčastejšie ovplyvnená množstvom rozpusteného vápnika a horčíka. Vodovodná voda býva len zriedka veľmi mäkká, väčšinou je stredne až veľmi tvrdá. Čím viac je bazénová voda tvrdšia, tým viac sa usadzuje vodný kameň na stenách a dne bazéna. Pre bazén je optimálne udržiavať tvrdosť na hodnote 180-250 mg/L. Dôležitou informáciou je aj fakt, že odparovaním vody z bazéna sa voda stáva tvrdšia

Tvrdosť vody viete znižovať a stabilizovať pridaním stabilizátora tvrdosti vody

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Aké sú ideálne hodnoty bazénovej vody?

pH → 7,0 - 7,4 - regulovať ho viete prípravkom ph- na zníženie alebo ph+ na zvýšenie

chlór  0,3 - 0,8 mg/L - regulácia je možná za pomoci Chlór šoku či Chlórových tabliet. V prípade, ak potrebujete hodnotu znížiť, pomôcť dokáže Chlór eliminátor či dopustenie čistej vody.

Alkalita →  80 - 120 mg/L - Celková alkalita predstavuje súhrn bázických látok rozpustených vo vode, ktoré zabraňujú náhlym zmenám pH. Vplýva na účinnosť dezinfekcie, na úpravu hodnôt pH, tvorbu zrazenín rôznych zložiek z vody a na korózii kovových častí. Zvyšovať ju viete pomocou prípravku Alkalita.

Tvrdosť vody → udáva sa v nemeckých stupňoch. Jeden nemecký stupeň sa rovná desiatim miligramom oxidu vápenatého (1 ° N = 10 mg CaO) v litri vody. Podľa tohto vzorca sa potom tvrdosť vody radí do štyroch kategórií:

0 - 8 ° N = mäkká voda

8 - 18 ° N = stredne tvrdá voda                  

18 - 30 ° N = tvrdá voda

Nad 30 ° N = veľmi tvrdá voda

301_tester-tvrdosti-vody-tester-udrzba

Za ideálnu tvrdosť sa považuje  stredne tvrdá voda, v rozmedzí od 8 do 18 ° N.

Na reguláciu tvrdosti vody sa používa prípravok Stabilizátor tvrdosti. Kľúčom je ale samozrejme pravidelné meranie a prevencia.

Obsah aktívneho kyslíka (pri bezchlórovej údržbe) → 5 - 10mg/L - pri ošetrovaní vody bez chlóru tieto prostriedky pracujú na báze aktívneho kyslíka. Aj ten preto treba udržiavať na odporúčaných hodnotách. Regulovať ho viete za pomoci prípravkov ako je napríklad OXY Pure. V prípade, že potrebujete hodnotu znížiť, pomôžete si dopustením čistej vody.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pália vás oči alebo máte podráždenú pokožku?

Dráždenie pokožky a očí má pravdepodobne na svedomí zlá hodnota pH alebo zvýšené množstvo chlóru. Za pomoci testera skontrolujte hodnotu pH a ak je to potrebné, pomocou prípravku pH + alebo pH- upravte na hodnotu 7,2.

Skontrolujte taktiež obsah aktívneho chlóru a vyrovnajte na odporúčanú hodnotu.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ako často chemicky ošetrovať vodu ? 

Dôležité je najmä vodu pravidelne filtrovať a zbavovať hrubých nečistôt ako napadané lístie. Minimálne raz za týždeň skontrolujte hodnotu pH a chlóru a ak je to potrebné, upravte ich na odporúčané hodnoty. V prípade, ak by ste pH neupravili a použili by ste inú bazénovu chémiu, jej účinnosť by bola minimálna. Ošetrenie vody sa odporúča vykonať za pomoci takzvaných Multifunkčných tabliet, ktoré vložíte do plavákového dávkovača.

Preventívne odporúčame pridávať aj Algicid ako prevenciu proti tvorbe vodných rias.

Pri extrémnych podmienkach, ako sú vysoké teploty či veľká záťaž bazéna kúpajúcimi, alebo ak pozorujete neobvyklé zafarbenie či zápach, aplikujte šokovú dezinfekciu za pomoci prípravku Chlór šok. Tento prípravok sa odporúča použiť aj pri počiatočnom uvádzaní bazéna do prevádzky po odzimovaní.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Aký je rozdiel medzi chlórovou a bezchlórovou chémiou?

Chlórova chémia využíva na dezinfekciu vody chlór. Je to najbežnejší spôsob dezinfekcie, nakoľko je aj najdostupnejší.

Bezchlórova chémia dezinfikuje na báze aktívnho kyslíka. V niektorých prípadoch sú prípravky obohatené obsahom striebra. Je vhodnejšia pre deti, alergikov či astmatikov, nakoľko nedráždi pokožku a dutiny.

 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯